Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Náplní tábora bude: 

• všestranný pohybový rozvoj účastníků, netradiční sporty, 

• zábavné poznávání regionu, 

• výtvarné aktivity, 

• celodenní výlety do okolí (doprava vlakem/autobusem). 

Organizační zajištění: 

• kvalifikovaní vedoucí se zkušenostmi s pořádáním dětských akcí a táborů (min. 3 osoby), 

• každý den teplý oběd, svačiny, pitný režim, 

• příchod dětí v 7:30 – 8:00, vyzvednutí dětí v 15:30 – 16:00, 

• max. 20 dětí na 1 turnus. 

Cena:

 2 850,- Kč za dítě a za jeden turnus

Místo konání: 

Staré Město

•  v termínu 15.7. - 19.7. 2024 je místo srazu každý den v kulturním domě ve Starém Městě,

•  v termínu 5.8. - 9.8. 2024 je místo srazu každý den v kulturním domě ve Starém Městě .

Další informace/ podmínky účasti:

 • Děti budou přijímány dle pořadí podání přihlášky. 

• V případě nenaplnění kapacity turnusu – minimálně 10 dětí, bude turnus zrušen.

 • Dopravu na nepobytové tábory z jiných obcích si rodiče zajišťují sami.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit tábor s ohledem na epidemiologickou situaci a nařízení vlády. 

Stornovací poplatky - v případě, že neseženete za dítě náhradníka: 

• Storno nad 1 měsíc před začátkem tábora – bez stornopoplatku. 

• Storno nad 21 dnů před začátkem tábora – stornopoplatek 20%.

 • Storno 0-21 dnů před začátkem tábora ze zdravotních důvodů (potvrzení od lékaře nutné) – stornopoplatek 20 %.

 • Storno 0-21 dnů před začátkem tábora bez zvláštních důvodů – stornopoplatek 50 %. 

• Ukončení tábora z důvodu onemocnění COVID, nebo karantény (nutné doložit) – bez stornopoplatku.

 • Ukončení tábora bez zvláštního důvodu – stornopoplatek 100 %.

Přílohy: 

Níže uvedené tiskopisy budou účastníkům zaslány emailem po obdržení přihlášky.

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte – odevzdáte v den nástupu na tábor 

Prohlášení k ochodu z tábora - odevzdáte nejpozději v den nástupu na tábor

Souhlas s pořízením fotek – odevzdáte nejpozději v den nástupu na tábor

Potvrzení o seřízení kola - odevzdáte nejpozději v den nástupu na tábor