Členství v klubu

Vážení současní i budoucí členové klubu,

členem sportovního klubu Outdoor Jeseníky se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cílem jeho činnosti a chce se na jejich naplňování podílet. Hlavním posláním je provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, provozovat horolezeckou činnost a související aktivity, provozovat lyžařskou, běžecky lyžařskou, skialpovou, telemarkovou a snowboardovou činnost a související aktivity, provozovat cyklistickou, bruslařskou, vodáckou činnost a související aktivity, provozovat aktivity podporující péči o děti mimo školní vyučování - kroužky, tábory, dětské skupiny, jednorázové i opakující se volnočasové aktivity pro děti a další služby péče o děti a mnoho dalšího.

O nabytí členství rozhoduje výbor a to na základě žádosti uchazeče o členství (viz přihláška do klubu, formát PDF). 

V případě Vašeho zájmu o členství v klubu vyplňte přihlášku, kterou naleznete níže odevzdejte ji osobně v tělocvičně školy při lezení pro veřejnost nebo můžete poslat emailem na adresu skoutdoorjeseniky@gmail.com.

Výhody členství v klubu SK Outdoor Jeseníky:

- 40% sleva na vstup na horolezeckou stěnu

- 50% sleva na akce pořádané klubem (závody, festivaly)

- 1x ročně (konec listopadu) hromadná objednávka singing rock 40% sleva

.